• اختصاص ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های مرتع داری در گلستان

    اختصاص ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های مرتع داری در گلستان

    حمید سلامتی اظهار کرد: با هدف جلوگیری از بیابیانی شدن و مقابله با ریزگردها امسال ۶۰۰ هزار اصله نهال در یک هزار و ۲۰۰ هکتار از مراتع بیابانی گلستان کشت می‌شود. وی گفت: امسال ۱۷ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های مرتعداری اختصاص یافته است و با توجه به وسعت مراتع و هزینه بر بودن طرح‌های